ADHD

ADHD er forkortelsen for diagnosen Attention Deficit Hyperactivity Disorder, dvs. forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en kognitiv funktionsnedsættelse, som giver barnet vanskeligheder med at opfatte, fortolke, huske og planlægge. Der findes tre forskellige former for ADHD:

• ADHD – med overvejende opmærksomhedsforstyrrelse.
• ADHD – med overvejende hyperaktivitet og impulsivitet.
• ADHD – kombineret type med såvel opmærksomhedsforstyrrelse som hyperaktivitet og impulsivitet

Symptomerne for ADHD hos børn klassificeres indenfor 3 undertyper, overvejende uopmærksom type, overvejende hyperaktiv-impulsiv type, eller en kombineret type, hvis kriterierne for begge undertyper er opfyldt

Overvejende uopmærksom – typen, hvor barnet:

• let bliver distraheret, går glip af detaljer, glemmer ting, og skifter ofte fra den ene aktivitet til den anden
• har svært ved at fokusere på en opgave
• keder sig ved/under bundne opgave, efter kun et par minutter
• ikke lytter, når der bliver talt til én
• har svært ved at bearbejde informationer
• har svært ved at følge instruktioner

Overvejende hyperaktiv og impulsstyret type, hvor barnet

• skælder ud og vrider sig i sædet på stolen
• taler uafbrudt
• går rundt og rør ved alt hvad man ser
• har svært ved at sidde stille
• er konstant i bevægelse
• har svært ved at udføre rolige opgaver eller aktiviteter