Arbejdsgrundlag

Træskohuset er inspireret af TEACCH pædagogikken og har en struktureret, visualiseret tilgang til børnene, således at der er en høj grad af forudsigelighed og genkendelighed i hverdagen.

Træskohusets målsætning er, at give børnene mulighed for at udvikle egne potentialer med henblik på at børnene skal opleve størst mulig livskvalitet og selvstændighed. Vi arbejder på at skabe de bedste betingelser for at støtte barnet i at blive ligeværdige deltagere i fællesskabet. Det gør vi bl.a. ved at skabe omgivelser for barnet, som er lette at orientere sig i. Træskohuset fremstår derfor enkelt og logisk, og der gøres brug af forskellige støttesystemer for at hjælpe barnet med at orientere sig.

Hver dag har børnene mindst én planlagt udendørsaktivitet. Børnene er med til at lave mad og holde deres værelser. Vi tager på planlagte ture til skov og strand, i biografen eller andet i weekenden og på heldagsture i ferier.

Inden vi modtager et nyt barn indhentes viden og erfaring om barnet, og personalet tilrettelægger derefter barnets hverdag i Træskohuset i detaljer, så barnet flytter ind i så gode og trygge rammer som muligt.

I de første 3 måneder arbejdes der intensivt på at lære barnet at kende. Barnet får to kontaktpersoner, og det vægtes højt, at kontaktpersonerne i denne periode er mest muligt sammen med barnet. Efter tre måneder udarbejdes en status om barnet, og det fastlægges, hvilke udviklingspotentialer, der arbejdes videre med det næste halve år.

I Træskohuset er der for alle børn udarbejdet en plan for ugen, som beskriver hver enkelt dags aktiviteter i detaljer. Dette er en grundstruktur, som går igen uge for uge. I weekend og ferier udarbejdes planer, som gør det muligt for barnet at forberede sig til de ting, der er anderledes. Der anvendes boardmakerbilleder, således at barnet kan orientere sig om dagen. For at hjælpe barnet i konkrete situationer, udarbejdes der guidelines, der hjælper barnet med at visualisere handlingerne i et forløb, og der benyttes desuden Pecs for at give barnet mulighed for at udtrykke konkrete behov og ønsker. Sociale historier benyttes for at anskueliggøre sociale sammenhænge for barnet, og endelig benyttes samtaleredskabet KAT- kassen, som har til formål at hjælpe barnet til større selvforståelse i forhold til relationer, egne behov og motiver.