Arbejdsgrundlag

Det altoverskyggende tema i Hollænderhusene er arbejdsglæde og trivsel, og vi arbejder ud fra devisen Vi er hinandens arbejdsmiljø.

Hollænderhusene ønsker at skabe de bedste betingelser for trivsel, arbejdsglæde og høj social kapital, og medarbejdere betragtes og ledes som ressourcer. Arbejdsmiljøet til konstant drøftelse og på enhver dagsorden.

Hollænderhusene har som mål, at

  • alle ansatte tænker og agerer ud fra devisen: Vi er hinandens arbejdsmiljø.
  • vi har glade, tilfredse og begejstrede kunder som resultat af glade, tilfredse og begejstrede medarbejdere.
  • være en innovativ arbejdsplads.
  • medarbejderne oplever arbejdsglæde på en attraktiv arbejdsplads, der har en høj grad af social kapital.
  • medarbejderne oplever og forstår, at ledelsen i Hollænderhusene vil dem det allerbedste – og omvendt.
  • alle har fokus på det, der lykkes, frem for det der ikke lykkes.

Det kræver, at ledelsen udstikker og fastholder kerneopgaven som fælles omdrejningspunkt i hverdagen, og at ledelsen ikke bare giver svar, men stiller spørgsmål og fastholder fokus på børnenes udvikling og oplevelse af livskvalitet.