Aspergers syndrom

Diagnosen Aspergers syndrom (ofte forkortet AS) stilles kun, såfremt personen har klare vanskeligheder inden for ”triaden af funktionsnedsættelser”. Børn med Aspergers syndrom har derfor vanskeligheder inden for områderne social interaktion, kommunikation og fleksibilitet i tænkning Syndromet viser sig primært i form af manglende evner og forståelser for det dagligdags sociale samspil mellem mennesker. Dertil kan forekomme en række andre karakteristiske træk som motoriske problemer, meget snævre interesser og speciel sprogbrug. De forskellige træk kan dog vise sig med mere eller mindre intensitet, hvor nogle børn med Aspergers syndrom faktisk kan opføre sig næsten som børn uden Aspergers syndrom. I forhold til børn med autisme, vil børn med Aspergers syndrom have færre vanskeligheder i tilknytning til sprogudvikling, og de vil almindeligvis ikke have generelle indlæringsvanskeligheder.