Atypisk autisme

En form for gennemgribende udviklingsforstyrrelse som adskiller sig fra infantil autisme, enten ved at manifestere sig senere i livet eller ved ikke at opfylde samtlige diagnostiske kriterier. Diagnosen bruges i tilfælde, hvor den unormale eller forsinkede udvikling først viser sig efter det tredje leveår, og/eller hvor der, skønt nogle af kriterierne er opfyldt, ikke kan påvises noget unormalt i en eller to af de tre psykopatologiske områder: Gensidig, social interaktion, kommunikation samt begrænset, stereotyp og repetitiv adfærd. Atypisk autisme viser sig oftest hos svært retarderede mennesker og hos mennesker med svært forsinket udvikling af det receptive sprog.