Autisme
De forskellige autismeformer kaldes samlet for Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF). Autismespektret er et forsøg på at gradbøje de autistiske tilstande med atypisk autisme i den ene ende af skalaen og Aspergers syndrom i den anden. I det internationale diagnosesystem ICD-10 er autisme defineret som en af flere gennemgribende udviklingsforstyrrelser med afvigelse inden for de tre grundlæggende problemfelter, almindeligvis betegnet som “triaden af funktionsnedsættelser”:

  •  Afvigelse i den sociale udvikling
  •  Afvigelse i kommunikationsevne
  •  Indskrænkede og stereotype adfærdsmønstre

Triaden fremtræder forskelligt hos det enkelte menneske, og graden af kognitive evner har stor betydning for, hvordan autismen kommer til udtryk. Der er en hyppigere forekomst af autisme spektrum forstyrrelser blandt drenge end blandt piger, og autisme optræder uanset personens intellektuelle funktionsniveau. ICD-10, WHO’s diagnoseliste, som anvendes til diagnosticering i Danmark, indeholder følgende diagnoser inden for autismespekteret:

 

Atypisk autisme

Infantil autisme

Aspergers syndrom

Kontaktsvaghed

Kontaktforstyrret eller kontaktsvag

Kontaktforstyrret

Sprogløshed

Sprogforstyrrelser og sent udviklet sprog

Sprogforstyrret

Motoriske stereotypier

Adfærdsstereotypier

Særinteresser

Svær mental retardering

Fra moderat til let retardering (70 %). Normalbegavet, men med et begrænset stereotypt sprog (30 %).

Sjældent mental retardering