Digehuset

Målgruppe :

Digehuset har ikke en egentlig målgruppe men udgøres af tre skærmede enkeltmandstilbud, der p.t. bebos af børn med betydelig og gennemgribende nedsat funktionsevne, A.D.H.D. og epilepsi, Downs syndrom, mental retardering, A.D.H.D. og autisme. Fælles for tilbuddene er, at den mentale retardering, i kombination med A.D.H.D. og autisme, giver børnene massive udfordringer i forbindelse med etablering af gensidige sociale relationer til andre børn og voksne, generel impulsstyring og kognitiv bearbejdning af erfaringer og oplevelser.

Beliggenhed:

Korinthvej 14 og Korinthvej 6-8, 4700 Næstved

Telefon nr.:

Digehuset 6-8, +45 29 38 53 87
Digehuset 14, +45 25 45 65 25

Ledelse:

Afdelingsleder Merete Ina Jensen
Telefon +45 21 67 67 41
E-mail: minaje@naestved.dk

Etableringsår:

1. august 2015

Antal pladser i tilbuddet:

4 døgnpladser, hvoraf den ene er godkendt efter §107