Ildsjælekultur

I Hollænderhusene har vi en ildsjælekultur. Ildsjælekulturen er Hollænderhusenes DNA. Vi er inspireret af Appreciative Inquiry – tænkningen, der fokuserer på det, der virker og giver overskud i ydelser og relationer efter parolen: mere af det, som vi allerede har succes med. Appreciative Inquirys grundantagelse er, at mennesker og organisationer motiveres bedst til nytænkning, når de mødes med anerkendelse, og at mennesker næsten har en automatisk tendens til at udvikle sig i retning af de mest lovende fremtidsbilleder.

I Hollænderhusene har vi fokus på de mest livgivende og værdiskabende ressourcer, som den enkelte og organisationen allerede har. Vi har fokus på innovation, arbejdsglæde og ressourcefokuserede forholdemåder. Vi tror på, at en ildsjælekultur fører til, at vi skaber endnu mere værdi for børnene, deres forældre og for medarbejderne. Vi tror på, at medarbejdere, der ser en større og positiv mening med deres arbejde, præsterer bedre og oplever både større arbejdsglæde og større tilknytning til deres arbejdsplads, og netop derfor baserer ildsjælekulturen sig på 3 gennemgående værdier:

  • Proaktivitet: Denne værdi kunne også kaldes ansvar eller engagement. Pointen med værdien er, at det ikke er ledelsen der alene går foran og udvikler organisationen fagligt og arbejdsmiljømæssigt. Denne mulighed og forpligtelse er lige såvel medarbejdernes.
  • Innovation: Målet med at udvikle en innovativ kultur er at øge evnen til løbende at udfordre og udvikle vores daglige praksis. Derved opnår vi en løbende udvikling i kvaliteten i Hollænderhusenes arbejde og samtidig en udvikling i medarbejdernes arbejdsglæde, idet medarbejderne rettelig kan sige til sig selv, at succeserne er en direkte konsekvens af deres egen iderigdom.
  • Udviklingsorienteret tilgang: Vi arbejder ud fra de bedste elementer fra Appreciative Inquiry, positiv psykologi og styrkebaseret organisationsforståelse. Konkret betyder det, at medarbejderne arbejder bevidst med et ressourceorienteret sprog og har fokus i relation til børn, forældre og i forhold til det interne og eksterne samarbejde.
  • Medarbejderne i alle afdelinger skiftes til at være særlig udvalgte ildsjæle. At være ildsjæl eller ”ambassadør i arbejdsglæde” betyder at:
  • være drivkraft i at udvikle og fastholde arbejdsglæde.
  • i samarbejde med de øvrige ildsjæle skabe innovative processer/ rum for idégenerering i og på tværs af afdelingerne.
  • være sparringspartner med egen leder og gøre god ledelse muligt.

Ildsjælene mødes hvert kvartal med ledelsen. Ved at arbejde systematisk med ovennævnte værdier, bygger vi en positiv organisatorisk forandringsparathed ind i dagligdagen og har et kontinuerligt kreativt fokus på udnyttelse af opdukkende muligheder for udvikling af nye og bedre metoder og redskaber til glæde for børn, forældre og ansatte. Som ansat i Hollænderhusene er man forpligtet til at arbejde ildsjæleorienteret ud fra ovennævnte værdier.