Indskrivning

Hvis du ønsker dit barn indskrevet i Tulipanhuset, kontakt venligst barnets sagsbehandler eller afdelingsleder Kirsten Dinesen på kdine@naestved.dk eller tlf. 2424 7108 vedrørende visitation.

Inden barnet flytter ind i Tulipanhuset, holdes et visitationsmøde, hvor forældre, sagsbehandler, kommende kontaktpædagog, afdelingsleder og evt. forstander deltager. Barn og forældre har naturligvis mulighed for at besøge afdelingen inden indflytning. I vil blive vist rundt, møde afdelingsleder og kontaktpersoner og se barnets kommende værelse. Forældre har mulighed for selv at indrette barnets værelse.

Når et barn flytter ind i Hollænderhusene, udarbejder barnets kontaktpædagog efterfølgende, i samarbejde med afdelingsleder, en pædagogisk handleplan, der tager udgangspunkt i den individuelle handleplan, som er udarbejdet af barnets sagsbehandler. Den pædagogiske handleplan tager udgangspunkt i det enkelte barnets ressourcer og behov. Handleplanen beskriver, hvordan Hollænderhusene, i samarbejde med barnet, vil omsætte handleplanen i dagligdagen. Den pædagogiske udviklingsplan revideres med jævne mellemrum, således at den hele tiden afstemmes i forhold til barnets udvikling.

Alle børn har en kontaktpædagog, Kontaktpædagog og afdelingsleder er ansvarlig for, at effekten af den pædagogiske indsats for det enkelte barn løbende drøftes både internt og eksternt.
Kontaktpædagogen udarbejder en statusrapport hvert halve år i forbindelse med et opfølgningsmøde, hvor sagsbehandler, forældre og afdelingsleder også deltager. På baggrund heraf kan sagsbehandleren i samarbejde med afdelingsleder, personale og forældre vurdere, om barnet fortsat er velanbragt, og om målene i handleplanen indfries eller om der er behov for justering.