Infantil autisme

Infantil autisme er den mest fremtrædende form for gennemgribende udviklings-forstyrrelse. For at stille diagnosen, skal der være tegn på alle tre problemfelter indenfor triaden af funktionsnedsættelser inden treårs alderen. I nogle tilfælde kan tegnene ses allerede i de første måneder af barnets liv. I andre tilfælde vil der først være tegn på afvigelser i andet eller tredje år. Barnet med autisme har en meget lille interesse i at knytte sig til andre mennesker og kan derfor også have en nedsat evne til at bruge forældre og omsorgspersoner som en sikker base.

Barnet med autisme kan have en stereotyp og repettitiv adfærd og har et stort behov for forudsigelighed og genkendelighed. Barnet med autisme anvender ikke passende gestus i mødet med andre og har svært ved at indgå i sociale interaktioner kommunikation. Ud over disse specifikke diagnostiske træk er der en række andre almindelige problemer som fobisk angst, søvnforstyrrelser, spiseforstyrrelser, raserianfald samt aggressiv eller selvskadende adfærd.