Ledelsespolitik

Ledelsen udstikker rammer og retning for virksomheden i organisatorisk og medarbejdermæssig henseende.

Ledelsen skal:

 • lede ud fra Næstved Kommunes fire ligeværdige personalepolitiske værdier
 • lede ud fra Næstved Kommunes principper for god ledelse
 • synliggøre Hollænderhusenes vision og arbejde målrettet på at denne gøres til virkelighed
 • være sig bevidst om sin ledelsesret og ledelsespligt
 • være sig bevidst om, at kommunikation også handler om relationer
 • give mål og retning i et strategisk perspektiv, designe og håndtere processer
 • mestre personaleledelse, mangfoldighed, relationer og konflikthåndtering
 • kunne styre, organisere, udvikle, prioritere, implementere og følge op – gøre virksomheden kompetent
 • med sin ledelsesstil bidrage til, at medarbejderne oplever sig motiverede, engagerede og anerkendt
 • medvirke til at medarbejderne oplever og bidrager til et fagligt, sundt og socialt udviklende arbejdsliv
 • påskønne at medarbejderne udfordrer vanetænkning og opgaveløsning
 • sikre et højt informationsniveau
 • bidrage til, qua sin lederadfærd, at alle ansatte forstår og efterlever devisen: Vi er hinandens arbejdsmiljø