MED-udvalg

MED står for medindflydelse og medbestemmelse.

Offentlige virksomheder kan beslutte at indgå en MED-aftale. Det har Næstved Kommune besluttet at gøre.
MED- aftalen er indgået af et forhandlingsorgan, som består af arbejdsgiver (Direktionen) og medarbejdernes repræsentanter for Hovedorganisationerne. Med indgåelse af en MED- aftalen tager ledere og medarbejdere i Næstved Kommune skridt til et gensidigt forpligtende samarbejde.
MED- aftalen gælder for alle ansatte i hele Næstved Kommune (såvel fastansatte som vikaransatte samt ansatte på særlige vilkår).

I Hollænderhusene består virksomhedsMED af forstander, næstformand (medarbejder), TR, arbejdsmiljøleder/afdelingsleder, arbejdsmiljørepræsentanter og medarbejderrepræsentanter. VirksomhedsMED mødes hvert kvartal.

VirksomhedsMED er både et samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg. VirksomhesMED varetager alle sager omkring arbejdsforhold, samarbejdsforhold, personaleforhold og arbejdsmiljøforhold og udarbejder lokale retningslinjer for Hollænderhusene f. eks. omkring nærvær, sundhedsfremmende initiativer, kompetenceudvikling, indsatser for større trivsel og arbejdsglæde, ændringer i organisering af arbejdet og fysiske rammer m.m.

Link til MED-aftalen