Medarbejderpolitik

Medarbejderne arbejder indenfor de, af ledelsen, udstukne rammer og retninger for virksomheden i organisatorisk og faglig henseende.

Medarbejderen skal:

 • arbejde ud fra Næstved Kommunes fire ligeværdige personalepolitiske værdier.• arbejde målrettet på at Hollænderhusenes vision gøres til virkelighed.

  • tage medansvar for egen læring og leve op til det ansvar, som ens stillingsbeskrivelse tilskriver én.

  • påpege uhensigtsmæssige forhold i rette forum og/eller til rette vedkommende på en konstruktiv måde.

  • være sig bevidst om, at kommunikation handler om relationer.

  • deltage aktivt i den faglige debat.

  • være indstillet på faglig og personlig udvikling.

  • være initiativtager og/eller forslagsstiller til ny udvikling til glæde for målgruppen og kolleger.

  • konsekvent forfølge udvikling af kvaliteten i det pædagogiske arbejde bl.a. gennem forberedelse, dokumentation og fokus på dialog.

  • bidrage til, forstå og efterleve devisen: Vi er hinandens arbejdsmiljø