Mission og vision

Mission

  • Hollænderhusene tilbyder bo- og aflastningsfællesskaber til børn med fysiske, psykiske, kognitive og kommunikative handicap.
  • Døgn- og aflastningstilbuddene giver børnene de bedste betingelser for at udvikle sig og er samtidig garant for, at barnets oplevelse af livskvalitet og livsglæde konstant er til drøftelse med henblik på at sikre barnet en god udvikling og trivsel.
  • Børn med handicap anses for at være en ressource, hvis evner og kompetencer skal udvikles og bruges optimalt.

Vision

  • Den pædagogiske indsats skal altid bidrage til, at der kompenseres for barnets handicap, og at der skabes grundlag for trivsel og udvikling af selvstændighed.
  • Barnets oplevelse af livskvalitet og livsglæde er konstant til drøftelse med henblik på at sikre barnet en optimal udvikling og trivsel.
  • Fokus på barnets udviklingsniveau, ressourcer, kompetencer og relationer skal til enhver tid være udgangspunkt for kontakten til det enkelte barn og barnets familie.