Multiple funktionsnedsættelse

Mennesker med multiple funktionsnedsættelser har store medfødte hjerneskader. De har mellem 2 og 10 diagnoser med et gennemsnit på 5. De hyppigste diagnoser er spastisk lammelse og muskelsygdom, mental retardering, synshandicap, medfødte misdannelser og epilepsi. (opregnet efter WHO-ICD 10-listens grupper)  Som følge af funktionsnedsættelserne har mange et dårligt helbred.

Mennesker med multiple funktionsnedsættelser har ikke noget talesprog og lever med bevægelsesvanskeligheder og sansefunktionsnedsættelser i forskellige kombinationer.

Børn med multiple funktionsnedsættelser er stærkt afhængige af, at forældre og fagpersoner udviser størst mulig lydhørhed for deres kommunikative signaler og er parate til, at præsentere en prøvende fortolkning af barnets udtryk og handlinger, med henblik på at støtte udviklingen af barnets egne intentioner. Uanset barnets funktionsnedsættelser udvikler barnet sig positivt gennem meningsfulde samspil med andre.