Personalepolitiske værdier

I Hollænderhusene skal alle ansatte opleve og medvirke til et fagligt, sundt og socialt udviklende arbejdsliv. Vi arbejder ud fra Næstved Kommunes personalepolitik, som bygger på fire ligeværdige værdier:

  • Dialog er en forudsætning for samarbejde og indflydelse.
  • Ansvarlighed er at vise hensyn over for andre – og sig selv.
  • At stille krav til sig selv og andre er en forudsætning for professionalisme.
  • Respekt er en forudsætning for trivsel.

Personalepolitikken er grundlaget for, at alle ansatte i Næstved Kommune føler samhørighed og opfatter sig som en del af en meningsfuld helhed og dermed trækker i samme retning i det daglige arbejde.

Som udviklingsorienteret organisation påskønner Næstved Kommune, at ansatte udfordrer vanetænkning, opgaveløsning og systemer. Det betyder, at den enkelte medarbejder får størst mulig frihed til at bruge sin faglighed i det daglige arbejde.

LINK til Næstved Kommunes personalepolitik