Politikker

”Alle ansatte skal opleve og medvirke til et fagligt, sundt og socialt udviklende arbejdsliv.”

Det skal være klart, hvilke værdier Næstved Kommune bygger på som arbejdsplads og hvilke kvaliteter, vi værdsætter. Og ikke mindst at der er det fornødne grundlag til at træffe beslutninger i det daglige arbejde.

I visionen for Næstved Kommune står følgende om kommunen som arbejdsplads:

”Det høje serviceniveau forudsætter, at Næstved Kommune er en attraktiv arbejdsplads med et godt, trygt og udviklende arbejdsmiljø, så vores medarbejdere tør gå nye veje og finde kreative løsninger. Næstved Kommune vil gennem dynamisk nytænkning være en kendt og velrenommeret kommune.

Hollænderhusenes refererer til Næstved Kommunes politikker, strategier og visioner. Hollænderhusenes interne politikker tager således afsæt heri.