Serviceteam

Serviceteamet løser de daglige håndværksmæssige arbejdsopgaver eks. vedligeholdelse af inventar/møbler ude og inde, opsætning/nedtagning af inventar i forbindelse med ændringer, malerarbejde, opfyldning på depoter .

Derudover sørger serviceteamet for den udvendige vedligeholdelse og renholdelse, blandt andet græs- og hækklipning.