Socialtilsyn Øst

I 2015 godkendte Socialtilsynet Hollænderhusene, til 30 døgnpladser i alderen 0-17 år efter § 66, stk 1, nr. 6 i Serviceloven.

Den 15.01.19 fandt Socialtilsyn Øst ud fra en samlet vurdering, at Hollænderhusene opfylder betingelserne for re-godkendelse
jf. § 6 i Lov om socialtilsyn. Ved det driftsorienteret tilsyn i 2018 var der særligt fokus på

-Tema 2 om Selvstændighed og relationer samt
-Tema 7 om Fysiske rammer.

Ved det driftsorienteret tilsyn er pladstallet endvidere nedsat til 26 døgnpladser, idet Tilsyn Øst kun fører tilsyn med 2 ud af Møllehusets 8 aflastningspladser, jf. Tilsyn Øst tidligere afgørelse om at aflastning efter servicelovens §44 jf. §84 ikke er omfattet af socialtilsynets kompetenceområde

Socialtilsynets kvalitetsmodel, som fremgår af Bekendtgørelse om Socialtilsyn nr. 551 – 2015 har været anvendt til at vurdere tilbuddet.

Lov om socialtilsyn fastlægger 7 temaer, som tilbuddenes kvalitet skal vurderes ud fra:

  • Uddannelse og beskæftigelse
  • Selvstændighed og relationer
  • Målgrupper, metoder og resultater
  • Organisation og ledelse
  • Kompetencer
  • Økonomi
  • Fysiske rammer

Link til Tilsynsrapport