Tilbudsportal

Tilbudstype
almindelig døgninstitution (§ 66, stk. 1, nr. 6)


Faglig tilgang
Anerkendende tilgang
Neuropædagogisk tilgang
Ressourceorienteret tilgang
Relationspædagogisk tilgang
Strukturpædagogisk tilgang

Målgruppe

udviklingshæmning
eller udviklingshæmning autismespektrum
eller udviklingshæmning udviklingsforstyrrelse af tale og sprog
eller udviklingshæmning udviklingsforstyrrelse af sansemotoriske færdigheder
eller udviklingshæmning anden udviklingsforstyrrelse

Metode
Theaplay
LOW AROUSEL
Picture Exchange Communication System (PECS)
Show my day
Billedkommunikation
Struktureret pædagogik
Snoezel
Værdsættende samtale (Appreciative Inquiry)

Aldersgruppe
0-17 År