Tilbudsportalen

Tilbudstype
almindelig døgninstitution (§ 66, stk. 1, nr. 6)

Faglig tilgang
Anerkendende tilgang
Neuropædagogisk tilgang
Ressourceorienteret tilgang
Relationspædagogisk tilgang
Strukturpædagogisk tilgang

Målgruppe
udviklingshæmning
eller udviklingshæmning autismespektrum
eller udviklingshæmning udviklingsforstyrrelse af tale og sprog
eller udviklingshæmning udviklingsforstyrrelse af sansemotoriske færdigheder
eller udviklingshæmning anden udviklingsforstyrrelse
eller medfødt hjerneskade
eller multipel funktionsnedsættelse

Metode
TEACCH
Tegn til Tale (TTT)
LOW AROUSEL
Picture Exchange Communication System (PECS)
Snoezel
Sociale historier
Værdsættende samtale (Appreciative Inquiry)

Aldersgruppe

0-18 År