Tilbudsportalen

Tilbudstype
almindelig døgninstitution (§ 66, stk. 1, nr. 6)

Faglig tilgang
Anerkendende tilgang
Ressourceorienteret tilgang
Strukturpædagogisk tilgang

Målgruppe
udviklingshæmning autismespektrum
eller udviklingshæmning udviklingsforstyrrelse af tale og sprog
eller udviklingshæmning udviklingsforstyrrelse af sansemotoriske færdigheder
eller udviklingshæmning anden udviklingsforstyrrelse

Metode
Tegn til Tale (TTT)
LOW AROUSEL
KAT-kassen
Snoezel
Show my day
Theraplay
Neuroaffektiv pædagogik
Sociale historier

Aldersgruppe

0-17 År