Tilbudsportalen

Tilbudstype
almindelig døgninstitution (§ 66, stk. 1, nr. 6)

Faglig tilgang
Anerkendende tilgang
Ressourceorienteret tilgang
Strukturpædagogisk tilgang

Målgruppe
udviklingshæmning autismespektrum
eller udviklingshæmning udviklingsforstyrrelse af tale og sprog
eller udviklingshæmning udviklingsforstyrrelse af sansemotoriske færdigheder
eller udviklingshæmning anden udviklingsforstyrrelse

Metode
TEACCH
Tegn til Tale (TTT)
LOW AROUSEL
Picture Exchange Communication System (PECS)
KAT-kassen
Snoezel
Sociale historier
Værdsættende samtale (Appreciative Inquiry)

Aldersgruppe

0-18 År