Tilbudsportalen

Tilbudstype

almindelig døgninstitution (§ 66, stk. 1, nr. 6)

Faglig tilgang

Anerkendende tilgang

Neuropædagogisk tilgang

Ressourceorienteret tilgang

Relationspædagogisk tilgang

Målgruppe

udviklingshæmning

eller udviklingshæmning udviklingsforstyrrelse af tale og sprog

eller udviklingshæmning udviklingsforstyrrelse af sansemotoriske færdigheder

eller udviklingshæmning anden udviklingsforstyrrelse

eller medfødt hjerneskade

eller multipel funktionsnedsættelse

Metode
TEACCH
Tegn til Tale (TTT)
LOW AROUSEL
Snoezel
Værdsættende samtale (Appreciative Inquiry)

Aldersgruppe
0-18 År