Tillidsrepræsentant

TR i Hollænderhusene kan kontaktes efter behov.
Tillidsrepræsentantens virksomhed jf. MED-aftalen i Næstved Kommune.
§ 11, stk. 1.

Det er tillidsrepræsentantens pligt såvel over for sin faglige organisation som over for ledelsen i Næstved Kommune at gøre sit bedste for at fremme og vedligeholde rolige og gode arbejdsforhold. Tilsvarende pligt påhviler kommunens ledelse og dennes repræsentanter.

Tillidsrepræsentanten er kollegernes repræsentant over for ledelsen, og tillidsrepræsentanten er i konstant samarbejde med ledelsen og Hollænderhusenes udvikling. Tillidsrepræsentanten fungerer således som talsmand for de medarbejdere, tillidsrepræsentanten er valgt iblandt og kan over for ledelsen forelægge forslag, henstillinger og klager fra medarbejdere samt optage forhandling om lokale spørgsmål.
Det kræver, at tillidsrepræsentanten er fortrolig med sine kolleger og har sit bagland i orden, så der potentiale til at indgå i en udviklingsorienteret dialog med ledelsen.

Hollænderhusene forventer, at tillidsrepræsentanten deltager i en ligeværdig udviklingsdialog og udviser initiativ og medvirker til at sikre sammenhæng mellem den enkelte medarbejders ansvarsområde, opgaver, kvalifikationer og aflønning.

Jf. forhåndsaftalen mellem Næstved Kommune og Socialpædagogerne Storstrøm om vilkår for tillidsrepræsentanter, forventer Hollænderhusene blandt andet, at tillidsrepræsentanten tager medansvar

  • i forhold til drifts- og udviklingsmål for den samlede arbejdsplads.
  • for samarbejdet om den løbende personale- ,kvalifikations- og kompetenceudvikling.
  • for samarbejdet om arbejdspladsens kvalitetsudvikling og dokumentation.

Link til MED-aftalen i Næstved Kommune