Tourettes

Tourettes syndrom eller Gilles de la Tourettes syndrom er en genetisk neurologisk lidelse. Syndromet er karakteriseret ved multiple bevægelser – kaldet tics – der gentages i hurtig rækkefølge, samt ufrivillige lyde og andre handlinger. Bevægelserne kan omfatte hurtig blinken med øjnene, trækken på skuldrene, kast med hovedet, grimasser eller andre gentagne bevægelser af kroppen eller lemmerne. Lyde kan omfatte gentagen snøften, rømmen, hosten eller skrigen. Nogle mennesker med lidelsen oplever ekkolali (gentagelse af det, andre siger), palilali (gentagelse af det, man selv siger), stammen eller coprolali (ufrivillig ytren af upassende eller uartige ord).

Der findes 2 typer Tourette. TS er den enkle Tourette, hvor der kun opstår tics. TS+ er derimod kendetegnet ved, at der udover tics knytter sig andre symptomer. Der forekommer i en del tilfælde komorbiditet (sammenfaldende syndromer udover tics) især i form af OCD- lignende tvangstanker – uønskede, uacceptable, tilbagevendende ideer eller hele tankerækker, der opleves som invaliderende. Ofte har disse tvangstanker et angstpræget indhold, som opleves ubehageligt og forstyrrende, og der kan ligeledes opleves tvangshandlinger (nødvendige: handlinger, som skal udføres), før et oplevet pres letter.